GIBCA 2019

PART OF THE LABYRINTH

SAMTIDIGT I SVENSHÖGEN


5-13 OKTOBER - GIBCA EXTENDED 2019

Agens skapas konstant i alla de sammantrasslingar vi är en del av. Mellan all materia, både mänsklig och icke-mänsklig. Vi äger den inte. Den finns och uppstår både före och efter våra handlingar. Vi är en del av den.


STATIONEN lyfter under GIBCA Extended 2019 frågor kring agens genom att presentera video- och performancekonst som på olika sätt berör natur-kulturella relationer. Samtidigt i Svenshögen inleds under vernissagedagen den 5 oktober kl.11.00 med videoverk, performance och workshop. Mellan den 6-13 oktober visas videoverken löpande och kan ses genom stationens fönster. OBS att allt sker utomhus.


Läs mer om GIBCA och GIBCA Extended här.

PROGRAM

WE SWIM IN ONE WATER


ANASTASIA SAVINOVA


Vi är tillsammans i ett, av vatten bestående, syskonskap: vi är kroppar av vatten, födda ur havet. Moln och oceaner, glaciärer och regn, vatten omsluter allting och våra kroppars vatten länkar oss ständigt samman med nära och avlägsna Andra. Performanceverket rör sig genom en serie av transformationer: olika kroppar framträder i och tillsammans med landskapet, genom tid och rum. Besökarna bjuds in att ta del av verket vid Svenshögen badplats vid Hällungen.


Anastasia Savinova, född nära Uralbergen i Ryssland, arbetar och bor i Umeå. På senare tid har hennes fokus riktats mot ekologier och utforskandet av kontakten och gränser mellan människan och naturen. Hennes arbeten har visats i Sverige, Tyskland, Israel, USA, Storbritannien, Spanien, Italien och Norge.

PERFORMANCE VID HÄLLUNGEN

5 OKTOBER 13.30

WITH A BEECH IN DJURGÅRDEN

ANNETTE ARLANDER


I samband med projektet “Att uppträda med växter” besökte jag ett bokträd på Djurgården i
Stockholm mellan 7 januari och 16 december 2017 och satt i trädet med videokameran på
stativ sammanlagt 44 gånger. “With a Beech in Djurgården” (44 min 10 sek) innehåller en
minut från varje besök.

VIDEO

5-13 OKTOBER

VIDEO

5-13 OKTOBER

förflyttningar / dialoger / handlingar

AXIOM


En tvåkanalig dokumentation av en performativ samhandling utförd vid ett vindskydd i en skog. I filmen arbetar två människodjur i den ena kanalen med att arrangera, ordna och kategorisera material på en yta i skogen. I den andra kanalen försöker de samtidigt lägga allt material tillbaka på den plats det hämtats. 

RELATIONAL WATERS

THOMAS LAURIEN & THEO ÅGREN


Kartläggning av det lokala >>> Möt upp i ett steg mot förnyade sätt att sällskapa med sjöar och vattendrag! Workshop med Thomas Laurien och Theo Ågren.

WORKSHOP

5 OKTOBER FRÅN 11.00

VIDEO

5-13 OKTOBER

NÄR INLANDSISEN DRAGIT SIG TILLBAKA FRÅN SVERIGE VANDRADE GRANEN IN IFRÅN NORR


INGELA IHRMAN


Ingela Ihrman är konstnär (f. 1985) och arbetar oftast med performance, installationer och konstnärligt skrivande. Hon tog examen från Konstfacks masterprogram Konst i offentligheten 2012 och är idag baserad i Malmö. Iscensatta händelser med egentillverkade kostymer, t ex en födsel eller blomning, är återkommande inslag i hennes presentationer. Ingelas arbete präglas av taktila hantverkstekniker, hobbyism och poetisk absurdism och lånar från både amatörteater och naturvetenskaplig forskning. Med humor och sårbarhet som verktyg utforskar hon begränsande normer, begrepp som ensamhet och tillhörighet och relationer mellan olika livsformer. 


Ingelas arbeten har nyligen visats i Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen (2019) och i separatutställningarna Varm Saft, Kristianstads konsthall (2018); We Thrive, Cooper Gallery, Dundee (2018); Det frodas i framtiden på Tensta Konsthall (2016) och i 11:e Gwangjubiennalen, The Eighth Climate (What does art do?) (2016). Sedan 2009 har Ingela varit en del av gruppen Hägerstens Botaniska Trädgård (med Sofia Hultin och Johan Eriksson) som tillsammans gjort lågmälda föreställningar om starka känslor i vardagen.

SPÅR


ANNICA CARLSSON BERGDAHL

GUNNAR BERGDAHL


Den prisbelönta dokumentära kortfilmen SPÅR utforskar lokförares existentiella arbetsproblematik; hur hantera att bli ett verktyg för en människas sista desperata handling. Filmen är helt filmad från lokförarnas perspektiv och är en parallell resa genom reflektioner och prunkande svensk natur.


Annica Carlsson Bergdahl. Kulturproducent och författare. Bland hennes senaste projekt kan nämnas körverket/utställningen/boken ”Äggen är slut” (om klimakteriet) och körverket/utställningen/boken ”Hjässan är kal”. Hennes utställning ”Årsrika” turnerar f n runt om i Sverige.


Gunnar Bergdahl. Kulturjournalist och filmare. Arbetade under många år med filmfestivalen i Göteborg. Är numera senior adviser i Göteborgsbaserade filmbolaget Vilda Bomben. Bland hans dokumentärfilmer återfinns Guldbaggebelönade långfilmen ”Ljudmilas röst”.

VIDEO

5 OKTOBER

Publiksamtal efter visning kl.12 & kl.15

LUFTKUB


LENA BIRGITSDOTTER 

EVA INGEMARSSON


Koreografen Eva Ingemarsson och smyckekonstnären Lena Birgitsdotter har under flera år sökt ett formuttryck där dans och smyckekonst möts.


Lena har skapat en metallisk kub som går att veckla till oväntade former. Eva har som dansare och koreograf mött kubens strama form, dess linjer och geometriska skuggspel. I mötet med kuben är dansaren bärare av detta interaktionsobjekt, ibland bär objektet dansaren och ibland blir det en slags farkost som för dansen till nya vinklar.


Läs mer om oss och projektet Luftkub på www.lenabirgitsdotter.com och www.evaingemarsson.se.

PERFORMANCE

5 OKTOBER 11.30

Samtidigt i Svenshögen genomförs med stöd från Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun

Svenshögen station längs Bohusbanan - Svenshögen 421 - stationen.org