Om Stationen

STATIONEN i Svenshögen arrangerar, producerar och presenterar samtida konst och kulturverksamheter. Verksamheten drivs av Kulturföreningen Svenshögen station. 


Föreningen skall genom sin verksamhet verka för

- att stärka kulturell och konstnärlig verksamhet i Svenshögen.
- att främja samtida experimentella konstnärliga uttryck.
- att vara en viktig del av den lokala, regionala och nationella konstscenen.
- att möjliggöra internationella konstnärligt intressanta samarbeten och utbyten.


Föreningens verksamhet ska bedrivas med hänsyn till
- jämlikhet, demokrati, solidaritet, jämställdhet, rättvisa och allas lika värde.
- social och ekologisk hållbarhet.Svenshögen station längs Bohusbanan - Svenshögen 421 - stationen.org